• Máy Nén Khí PEGASUS TM-V-0.12/8-70L – 1.5HP

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.12/8-70L – CÔNG SUẤT 1.5HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-V-0.12/8-70L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 4,800,000 4,400,000
 • Máy Nén Khí TM-V-0.17/8-70L

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-70L – CÔNG SUẤT 2HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-V-0.17/8-70L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  THÔNG SỐ SẢN PHẨM

  Giá: 5,300,000 4,800,000
 • Máy Nén Khí PEGASUS 3HP

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-70L – CÔNG SUẤT 3HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-V-0.25/8-70L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 5,800,000 5,200,000
 • Máy Nén Khí TM-V-0.25/8-120L

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-120L – CÔNG SUẤT 3HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-V-0.25/8-120L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 7,250,000 6,400,000
 • Máy Nén Khí TM-V-0.25/8-180L

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-180L – CÔNG SUẤT 3HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-V-0.25/8-180L

  Giá: 8,200,000 7,800,000
 • Máy Nén Khí TM-V-0.25/12.5

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L – CÔNG SUẤT 3HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-V-0.25/12.5-180L

  Giá: 9,900,000 9,500,000
 • Máy Nén Khí 230L TM-V-0.36/12.5

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.36/12.5-230L – CÔNG SUẤT 4HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-V-0.36/12.5-230L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 12,500,000 11,600,000
 • Máy Nén Khí 5.5HP TM-V-0.6/12.5

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/12.5-230L – CÔNG SUẤT 5.5HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-V-0.6/12.5-230L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 13,000,000 11,600,000
 • Máy Nén Khí TM-W-0.67/12.5

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.67/12.5-330L – CÔNG SUẤT 7.5HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-W-0.67/12.5-330L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 17,500,000 16,700,000
 • Máy Nén Khí 10HP-330L

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.05/12.5-330L – CÔNG SUẤT 10HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-W-1.05/12.5-330L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 20,500,000 20,000,000
 • Máy Nén Khí 500L – 10HP

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.05/12.5-500L – CÔNG SUẤT 10HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-W-1.05/12.5-500L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 22,500,000 21,900,000
 • Máy Nén Khí 500L – 15HP

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-1.6/12.5-500L – CÔNG SUẤT 15HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-W-1.6/12.5-500L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 32,000,000 31,500,000
 • Máy Nén Khí 330l – 20HP

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/12.5-330L – CÔNG SUẤT 20HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-W-2.0/12.5-330L

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 39,000,000 38,000,000
 • Máy Nén Khí 500L – 20HP

  0 out of 5

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-2.0/12.5-500L – CÔNG SUẤT 20HP

  – Hãng sản xuất: PEGASUS

  – Mã sản phẩm: TM-W-2.0/12.5-500

  – Thời gian bảo hành: 06 tháng

  Giá: 42,000,000 41,000,000